MENU
Aula_close Layer 1

Værdigrundlag

Vinding Skole består af skole- og SFO del og betragtes i dagligdagen som én helhed – skolen. Værdigrundlaget danner rammen for Vinding Skoles daglige virke. Formålet med værdigrundlaget er, at - alle vore elever udvikler sig til livsduelige mennesker, både fagligt, personligt og socialt - skabe et godt og konstruktivt samarbejde forældre og skole imellem. Værdigrundlaget er et dynamisk værktøj, der årligt tages op til eftersyn i alle afdelinger. Hverdagen skal afspejles i værdigrundlaget, så vi sammen skaber et godt og udbytterigt læringsmiljø for alle.

Se mere under https://vinding-skole.aula.dk/om-skolen/skolens-vaerdigrundlag