MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen

Kære forældre

Velkommen til Vinding Skole. Her danner vi rammen om læring, udvikling og dannelse.

Vinding Skoles værdigrundlag.

På Vinding Skole ønsker vi et udviklende læringsmiljø præget af følgende værdier:

  • Glæde, engagement, fællesskab, ansvarlighed, fordybelse og kvalitet


Med afsæt i skolens værdigrundlag er målet, at alle vore elever udvikler sig optimalt, både fagligt, personligt og socialt. Derfor er der brug for, at forældre og skole har klare forventninger til hinanden. I takt med, at samfundets krav er skærpet med obligatoriske afgangsprøver, nationale tests, inklusion m.m., bliver arbejdsopgaverne og forventningerne til eleverne større.
For at sikre et godt læringsmiljø for eleverne på vores skole vil vi gerne gøre opmærksom på nogle punkter, hvor vi mener, det er vigtigt, at I og vi har en fælles holdning.
Under punktet om skolen på forsiden, er skolens værdigrundlag og trivselsplan beskrevet yderligere.

Med venlig hilsen
Skolebestyrelsen